Skip to main content

'T Recht gebruyck van des Heeren Avondmael, soo voor als na de bedieninge-ebestaende in meditatien, gebeden en dankseggingen door C. Drelincourt, P. Du Moulin, en verscheyden andere gods-geleerden Item, De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avondmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides Als mede De nootsakelijkheyt des H. Avontmaels: neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans Noch is op nieuws hier by gevoegt: De reyze na Beth-El, het huys Gods ...

Item Preview

>
SIMILAR ITEMS (based on metadata)